gallery/לוגו png

המרכז לנוטריון

נוטריון עד הבית

 

אישור נוטריון ליציאת קטין מהארץ

מעבר של ילדים ובני נוער במעברי גבול הוא נושא שיש לו חשיבות מרובה וסיכונים במספר היבטים ובהם: חטיפה בינלאומית של ילדים בידי בני משפחה, סחר בילדים וקטינים שאינם מלווים. 

 

למעשה כל יציאת קטין מתחומי מדינת ישראל שלא עם הוריו / אפוטרופסיו החוקיים מצריכה אישור נוטריוני או קונסולרי ליצאת קטין מהארץ.

אישור זה יש לחתום בפני נוטריון המתמחה בתחום.

 

דוגמא:

סבתא שרוצה לארגן טיול בת מיצווש לנכדתה. 

הורים גרושים שאחד מההורים רוצה להוציא את בנו לטיול בר מצווה. 

יש לשים לב כי החוק הישראלי לא מחייב יציאת הארץ עם אישורים מתאימים! יחד עם זאת מדינות רבות ובתוכן (אוסטריה, אוקראינה, איסלנד, אסטוניה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, ליטא, לטביה, מולדבה, מקדוניה, נורבגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, קנדה, רומניה ושוויץ.) עלולות במצבים מסויימים להביא למעצרם של הסבא והנכד או ההורה הגרוש והילד ( מהדוגמאות שהבאתי לעיל) וכל זאת מחשש שהילדים בסכנה. 

זה יכול להיות שוטר מקומי שיבקש לבחון את מטרת הימצאותם בחו"ל ולבדוק האם יש אישור נוטריוני מתאים, זה יכול להיות עובר אורח שהימצאות של גבר מבוגר עם ילד קטן מחשידה אותו והוא יגש לתחנת המשטרה המקומית להתלונן...

במקרים כאלה כאמור ידרשו הסבא והנכד או ההורה הגרוש עם הילד להציג אישורים מתאימים כי יציאתם מהארץ אכן נועדה לשם נופש וטיול ולא למטרה אחרת. 

אישור כזה הינו אישור נוטריוני ליציאת קטין מהארץ!

כאמור בחוק הישראלי אין הסדרה נפרדת של כניסה ויציאה של קטינים מישראל.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו  - קובע כי כל אדם חופשי לצאת מישראל וכל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952  - המסדיר את הכניסה והישיבה בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל קובע כי לצורך כניסה לישראל נדרשת אשרה לפי חוק זה וכי:

"לא ייכנס אדם לישראל, בין שהוא אזרח ישראלי ובין שאיננו אזרח ישראלי, אלא באחת מתחנות הגבול [...] ולאחר שהתייצב שם לפני קצין בקורת הגבולות או בקר גבולות והציג לפניו דרכון או תעודת מעבר בני-תוקף"

חוק הדרכונים, התשי"ב-1952 קובע את חובת השימוש בדרכון ישראלי ולפיה:

      "אזרח ישראלי יציג, בעת כניסתו לישראל ובעת יציאתו ממנה, לפני קצין ביקורת הגבולות, דרכון ישראל או תעודת מעבר ישראלית;"

 

אישור נוטריוני ליציאת קטין הינו אישור פשוט יחסית שנוטריון המתמחה בתחום מוציא בנקל והינו אישור

זול מאוד ביחס להוצאה הכבדה של הטיול.

זכרו הוצאת אישור יציאת קטין מהארץ זו הוצאה שולית לטיול אבל עם רווח גדולמאוד לשקט הנפשי שלכם.

 

יוצאים לחו"ל ?

לוקחים איתכם ילד קטין?

הוציאו אישור הורים ליציאת קטין וחסכו עגמת נפש רבה בהמשך. 

שירותי נוטריון להוצאת אישור ליציאת קטין - כל שירותי הנוטריון במקום אחד

 

אישור נוטריון ליציאת קטין, אישור הורים ליציאת קטין, אישור הורים ליציאה מן הארץ, אישור נוטריוני ליציאה מן הארץ, אישור נוטריוני ליצאית קטין מהארץ, אישור הורה ליציאת ילד, אישור להוצאת קטינים לחו"ל, אישור נוטריון ליציאה מן הארץ, אישור הורה גרוש ליציאה מן הארץ, אישור נוטריוני ליציאת קטין מהארץ, יציאת קטין לאיחוד האמירויות, יציאת קטין לאבו דבאי, יציאת קטין לדובאי